Vaida Põhikool

PRINT

Eksamid ja tasemetööd

2018/2019 õppeaasta tasemetööde ja eksamite ajad

https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018004

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

Vastu võetud Haridus-ja teadusministri määrusega 17.05.2018 nr 17.

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

· eesti keel (kirjalik) - 3. juuni 2019. a;

· matemaatika (kirjalik) - 10. juuni 2019. a;

· valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) - 13. juuni 2019. a;

· valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) - 13.-14. juuni 2019. a.

§ 4. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

(1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

· matemaatika (kirjalik) - 15. mai 2019. a.

(2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

· loodusõpetus (kirjalik) - 2. oktoober 2018. a.

(3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

· matemaatika (kirjalik) - 21. mai 2019. a;

(4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

· loodusõpetus (kirjalik) - 25. september 2018. a.

2017/2018. õppeaasta tasemetööd

3. klassi tasemetööd:
  • eesti keeles  - 24. mai 2018. a; 
  • matemaatikas - 29. mai 2018. a.
     

6. klassi tasemetööd (elektroonilised):

  • eesti keeles  - 16. mai 2018. a;
  • matemaatikas - 22. mai 2018. a;

2017/2018. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid

Eesti keel - 1. juuni 2018.a;

Matemaatika - 8. juuni 2018.a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) - 13. juuni 2018. a;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) - 13.-14. juuni 2018. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2018. aasta 1. veebruariks.

 Vaida Põhikool

Vana-Vaida tee 15 | 75302 Vaida alevik | Rae vald, Harjumaa

Kantselei: +372 603 5232 | Administraator ja treenerid: +372 603 5131 | Õpetajate tuba ja huvijuht: +372 603 4096

E-post: koolvaidakool.ee

MeEgo CMS v5.3 © by MTÜ Kollane Maasikas 2004-2016 in 0.011 sek