Vaida Põhikool

PRINT

Rae Vallavalitsuse korraldused

Rae vallavalitsuse korraldused

Rae Vallavalitsuse korraldus 05. detsember 2017 nr 1671: vallavalitsuse_korraldus_nr_1671.pdf
"Rae valla koolide hoolekogude koosseisude kinnitamine"

Rae Vallavalitsuse korraldus 31. oktoober 2017 nr 1498: vallavalitsuse_korraldus_nr_1498.pdf
"Valla allasutuste ruumide ja vara üürihindade kehtestamine"

Rae vallavalitsuse korrladus 06. juuni 2017 nr 774: vallavalitsuse_korraldus_nr_774.pdf
"Rae valla üldhariduskoolide 2017/2018 õppeaasta koolivaheaegade kehtestamine"

Rae Vallavalitsuse korraldus 14. veebruar 2017 nr 277: vallavalitsuse_korraldus_nr_277.pdf
"Vaida Põhikooli palgakorralduse põhimõtete kooskõlastamine"

Rae Vallavalitsuse korraldus 07. veebruar 2017 nr 222: vallavalitsuse_korraldus_nr_222.pdf
"Vaida Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamine"

Rae Vallavalitsuse korraldus 30. august 2016 nr 1273: vallavalitsuse_korraldus_nr_1273.pdf
"Rae valla koolide koolilõuna ja pikapäevarühma toidu maksumuse kehtestamine"

Rae Vallavalitsuse korraldus 30. august 2016 nr 1272: vallavalitsuse_korraldus_nr_1272.pdf
"Eelkooli osalustasu kehtestamine"

Rae Vallavalitsuse korraldus 03. mai 2016 nr 700: vallavalitsuse_korraldus_nr_700.pdf
"Rae valla üldhariduskoolide 2016/2017 õppeaasta koolivaheaegade kehtestamine"

Korraldus nr 1409: vallavalitsuse_korraldus_nr_1409.pdf
"Rae valla munitsipaalkoolide koolilõuna ja pikapäevarühma toidu maksumuse kehtestamine" muutmine

 Vaida Põhikool

Vana-Vaida tee 15 | 75302 Vaida alevik | Rae vald, Harjumaa

Kantselei: +372 603 5232 | Administraator ja treenerid: +372 603 5131 | Õpetajate tuba ja huvijuht: +372 603 4096

E-post: koolvaidakool.ee

MeEgo CMS v5.3 © by MTÜ Kollane Maasikas 2004-2016 in 0.010 sek