Vaida Põhikool

PRINT

Õpiabirühmad

Õpiabirühmade töö 2017/2018 õppeaastal

Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja välja kujunemata õpioskustega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile, õpetuse diferentseerimisele ja individualiseerimisele ei suuda täita põhikooli riiklikust õppekavast tulenevaid klassi ainekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust, või õpilane, kellel on logopeedilised probleemid.

Õpilane võetakse õpiabirühma vastu individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel erivajadustega õpilaste õppe koordineerija ettepanekul, vanema nõusolekul ja kooli direktori otsusel.

Õpiabirühma tundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:

1)  kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi nendes õppeainetes,milles õpilasel on raskusi klassi- või aineõpetaja töökavas sätestatud õpitulemuste saavutamisega

2)  arendatakse kognitiivseid oskusi

3)  korrigeeritakse kõnepuudeid ja arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või olemusest

4)  viiakse vajadusel läbi individuaal- või rühmaõpet õpilastele, kellele maakondlik või üleriigiline nõustamiskomisjon on soovitanud õpet eriklassi tingimustel, aga kes on kaasatud tavaklassi
 
 

Õpiabi tunniplaan 2017-18 õppeaastal:


Õp Eve Möls ja

eripedagoog Ilme Tago

Esmaspäev

5.         12.15-13.00   Väikeklass (4B, 5B)
6.         13.10-13.55   2. klass
7.         14.05-14.50   3. klass
8.         15.00- 15.45 5A klass

Teisipäev

3.         10.05-10.50   Väikeklass: 5B
4.         11.10-11.55   Väikeklass: 4B
5.         12.15-13.00   1. klass
6.         13.10-13.55   2. klass
7.         14.05-14.50   4A klass

Kolmapäev

1.         8.15- 9.00      5A klass
5.         12.15-13.00   1. klass
6.         13.10-13.55   2. klass
7.         14.05-14.50   3. klass
8.         15.00-15.45   4A klass

Neljapäev

1.         8.15-9.00       9.klass individuaaltund
5.         12.15-13.00   1.klass
6.         13.10-13.55   2. klass
7.         14.05-14.50   3. klass
8.         15.00-17.15   4A klass ; Konsultatsioon vastavalt kokkuleppele

 

Õp Marika Leitmaa

Teisipäev

7.        14.05-14.50   8. klass

 Neljapäev

7.         14.05-14.50   8. klass
8.         15.00-15.45   9. klass

Reede

6.         13.10-13.55   9. klass

 Vaida Põhikool

Vana-Vaida tee 15 | 75302 Vaida alevik | Rae vald, Harjumaa

Kantselei: +372 603 5232 | Administraator ja treenerid: +372 603 5131 | Õpetajate tuba ja huvijuht: +372 603 4096

E-post: koolvaidakool.ee

MeEgo CMS v5.3 © by MTÜ Kollane Maasikas 2004-2016 in 0.010 sek