Vaida Põhikool

PRINT

Eripedagoog

Koolis töötab eripedagoog

Eripedagoog Ilme Tago ( e-post: eripedagoogvaidakool.ee )

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel:

T: 08:00 - 17:00
R
: 08:00 - 13:00

Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste tugispetsialistide ja aineõpetajatega õpiraskusega või erivajadusega õppija toetamine ja suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas. Eripedagoogi ülesanne on õppija esmase mahajäämuse ületamine/ vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega, pakkudes tugimeetmena õpiabirühma.

Niisamuti nõustab eripedagoog vajadusel õpetajaid ning lapsevanemaid

 Vaida Põhikool

Vana-Vaida tee 15 | 75302 Vaida alevik | Rae vald, Harjumaa

Kantselei: +372 603 5232 | Administraator ja treenerid: +372 603 5131 | Õpetajate tuba ja huvijuht: +372 603 4096

E-post: koolvaidakool.ee

MeEgo CMS v5.3 © by MTÜ Kollane Maasikas 2004-2016 in 0.010 sek