Vaida Põhikool

PRINT

Õppetöö

Õppenõukogud 2017/2018

Õppenõukogu 05.06.18 kell 14:00 päevakord

1. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine

2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga


Õppenõukogu 15.06.18 kell 13:00 päevakord

1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine

2. Tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel

Õppetegevusega seotud lingid

Vaida Põhikooli õppekava ja kodukord on leitavad dokumentide lehelt.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (Riigiteataja) ..

Põhikooli riiklik õppekava (Riigiteataja) ,,

 Vaida Põhikool

Vana-Vaida tee 15 | 75302 Vaida alevik | Rae vald, Harjumaa

Kantselei: +372 603 5232 | Administraator ja treenerid: +372 603 5131 | Õpetajate tuba ja huvijuht: +372 603 4096

E-post: koolvaidakool.ee

MeEgo CMS v5.3 © by MTÜ Kollane Maasikas 2004-2016 in 0.012 sek