Vaida Põhikool

PRINT

Nõuded vihikutele

NÕUDED RUUDULISELE VIHIKULE

1. Matemaatika vihik on ruuduline (väikese ruuduga).

2. Vihiku esikaanele kirjutan selge pealdise. Vajadusel lisan etiketi.

Matemaatika

Vaida Põhikool

...... klass

Ees- ja perekonnanimi

3. Vihiku välimus on korrektne, vajadusel ümbritsen vihiku kattepaberi või kilekaantega.

4. Vihik on joonitud joonlaua ja hariliku pliiatsiga välisäärelt 4 ruutu, siseäärelt 2 ruutu. Soovitav osta trükitud äärejoontega vihik.

5. Vihiku esimesel lehel jätan vabaks 8 ruutu, kirjutamist alustan 9. ruudust.

6. Pealkirjade kirjutamine:

* Kui ülesannete numeratsioon läbib õpiku, siis kirjutan ainult ülesande numbri.

Näiteks: Ül 5.  Kui ülesannete numeratsioon ei läbi õpikut, siis märgin ka lehekülje numbri. Näiteks: Ül 5 lk 15.

7. Pealkirjadele tõmban joonlauaga alla ühe joone (soovitav värviline).

8. Kuupäeva kirjutan pealkirjaga samale reale välimise äärejoone taha. Näiteks: 01.09

9. Pealkirja ja ülesande vahele jätan 2 ruutu.

10. Ülesannete vahele jätan 3 ruutu.

11. Uue lehekülje algusesse jääb 2 tühja ruutu.

12. Lehekülje alumisel serval jätan vabaks 2 ruutu.

13. Tulpade vahele jätan 2 - 4 ruutu.

14. Joonised teen vihikusse pliiatsiga.

15. Käekiri peab olema ühtlane ja loetav, vajalikud parandused teen ühekordse mahatõmbamisega..

NÕUDED JOONELISELE VIHIKULE

1. Kasutusel on järgmised vihikud:

* 1. klass - üks 16 joonega, alates II veerandist üks abijoonega vihik;

* 2. klass - kolm abijoonega, alates II poolaastast 20 joonega vihik;

* 3. klass - kolm 20 joonega vihikut;

* 4. klass - kolm 20 joonega, alates II poolaastast 23 joonega vihik.

* 5. klassist alates 23 joonega vihikud ja kaustikud.

2. Samad nõuded, mis ruudulise vihiku punktides 2., 3., 7., 8., 14. ja 15.

3.  Vihiku esikaas täidetakse õpetaja juhendamisel.

4.  Vihik peab olema joonitud. Siseääre laius on 1 cm, välisääre laius 2 cm. Kui välis- ja siseäärt pole trükitud, siis joonin selle ise.

5.  Vihiku esimesel leheküljel alustan tööd 4. joonel.

6. Uuel leheküljel jätkan tööd esimeses joonevahes. Valgele ülemisele ja alumisele äärele ei kirjuta.

7. Kahe töö vahele jätan kaks vaba joont.

8. Pealkirjale tõmban joonlauaga alla joone (soovitav värviline). Alapealkirja kirjutan vahetult järgmisele joonele. Pealkirja ei jäta üksi lehekülje lõppu.

9. Pealkirja ja teksti vahele jätan ühe vaba joone.

10. Kõik read, peale taandrea, algavad ja lõpevad ühekaugusel. Üle äärejoonte ei kirjuta.

11. Taandrea alguseks jätan ühe sõrme laiuse.

12. Kirjutusvahendid:

* 1. klassis kirjutatakse hariliku pliiatsiga.

* 2. klassis toimub järk-järguline üleminek sinise tindipliiatsiga kirjutamisele.

* 3. klassis kirjutatakse sinise tindipliiatsiga.

* 4. klassis võib hakata kirjutama sinise pastapliiatsiga

 Vaida Põhikool

Vana-Vaida tee 15 | 75302 Vaida alevik | Rae vald, Harjumaa

Kantselei: +372 603 5232 | Administraator ja treenerid: +372 603 5131 | Õpetajate tuba ja huvijuht: +372 603 4096

E-post: koolvaidakool.ee

MeEgo CMS v5.3 © by MTÜ Kollane Maasikas 2004-2016 in 0.011 sek