Vaida Põhikool

PRINT

Koolist

Vaida Põhikooli tutvustus

Vaida Põhikool asub Harjumaal Rae vallas Vaida alevikus. Kooliharidust hakati siinkandis lastele andma aastast 1863. Vaida Põhikoolis õpivad Vaida aleviku ja ümberkaudsete külade lapsed. 2017. aasta sügisest alustas Vaida Põhikoolis õppimist 130 õpilast. Detsembri seisuga õpib koolis 132 õpilast. 

Vaida Põhikool on lapsesõbralik, teotahteline, meeldiva töökeskkonna ja mikrokliimaga kaasaegne põhikool. Kõik Vaida Põhikooli õppima asujad panevad oma tööga aluse tulevikule. Õpetajad on orienteeritud uuendustele, mis peavad tagama õpilaste eduka toimetuleku edasises elus.

Kooli põhiväärtuseks on õpilase areng:

  • iga lapse andekuse avastamine ja toetamine;
  • vastastikune rikastamine;
  • traditsioonide austamine;
  • meeskonnatööoskuse ja loovuse arendamine;
  • tervise väärtustamine;
  • positiivse mõtlemise ja ettevõtlikkuse arendamine;
  • oma kooli tunde kasvatamine
  • austus emakeele ja kultuuri vastu.

Peale tunde osalevad õpilased näite-, kunsti-, -, spordi-, tantsuringides, veel õpivad kitarrimängu ning laulavad mudilas- ja lastekooris ning solistina. Sellest õppeaastast on lisandunud väitlusring. Õppetöö toimub 14 klassiruumis. Tunnid algavad kell 8.15. Koolis töötab pikapäevarühm.

Kaugemate külade (Suursoo, Urvaste, Salu, Suuresta, Vaidasoo, Aruvalla, Veskitaguse) õpilasi teenindavad koolibussi õpilasliin R5 ja R3.

Vaida Põhikooli moto: "Vaim virgeks, keha terveks!"

Vaida Põhikool on turvaline kool

Koolile on omistatud tiitel "Turvaline kool Harjumaal 2017"


 Vaida Põhikool

Vana-Vaida tee 15 | 75302 Vaida alevik | Rae vald, Harjumaa

Kantselei: +372 603 5232 | Administraator ja treenerid: +372 603 5131 | Õpetajate tuba ja huvijuht: +372 603 4096

E-post: koolvaidakool.ee

MeEgo CMS v5.3 © by MTÜ Kollane Maasikas 2004-2016 in 0.007 sek